Speciální většinou průmyslové váhy

Na této stránce jsou popisy některých řešení, které jsme realizovali.

Přenos dat z řídícího PC v laboratoři na terminál na mobilní váze.

 obrázek Terminálu váhy  Teminál váhy detail  Aplikace vede obsluhu  Program s recepturami vsázek v PC  Program s recepturami vsázek v PC  Celý vozík a váha v provozu  Detail váhy a terminálu na vozíku

Pomocí ručně vedeného paletového vozíku je zásobována Pec na výrobu slitin ocelí. Váha slouží k dávkování jednotlivých komponent vsázky. Váha na ručně vedeném elektrickém paletovém vozíku je výstupem napojená na terminál. Terminál eviduje úlohy pro vsázkování. Složení a jednotlivá množství jsou do tohoto terminálu přenášena rádiem s přihlédnutím ke značnému rušení v prostředí slévárny. Komunikační protokol je navržen s 100% redundancí s ohledy na potřebu spolehlivého přenosu, na možnost přerušení přenosu a na nutnost obnovení přenosu po výpadcích, které způsobuje rušení.

Mobilní váha na sběr odpadu s databázemi.

 Krasavec - Obrázek mobilní váhy s terminálem  Pohled z druhé strany - od váhy  Pohled na panel váhy  Ruka obsluhující váhu

Váha má databázi druhů odpadů a databázi zákazníků. Dále tiskárnu účtenek a tiskárnu záložního žurnálu. Uchovává data o vážení v paměti a nabízí možnost exportu do PC přes USB. Celá váha je instalovaná na vozíku Jungheinrich a je vystavena venkovnímu prostředí.

Repase váhy - připojení k vyšetřenému indikátoru - a hlavně nový externí 4cm displej.

 prototyp ještě na kanapi s laboratorní váhou  Displej váhy  Celkový pohled na váhu

Váha byla demontována při stěhování Cargo terminálu do nové budovy. Byla doplněna vyhodnocovačkou KPZ z porouchaného vozíku. A byl vyroben nový displej s velikostí LED číslic 4cm.

Tříplošinková váha - Počítací systém - s databázemi a tiskem štítků.

Váha Plošinu o rozměru 1500 x 1500 mm s váživostí 3t a dvě referenční plošinky pro navažování vzorkovacího množství malých a titěrných dílů. Váha má databázi obsluh a eviduje provedená vážen. Připojená tiskárna tiskne samolepicí logistické etikety s hmotností a počtem kusů

Náhrada indikátorů mobilních vah Ravas, Savar a KPZ. Robustní řešení s maximální odolností a nízkými provozními náklady.

 Displej váhy s robustním krytem	 Celkový pohled na váhu  Displej váhy ještě jednou

V případě poruchy váhy Ravas, ale i KPZ případně váhy od jiných výrobců se uživatelé setkávají s velmi vysokou cenou za jejich opravu. Po opravě poruchy, která je například způsobená mechanickým poškozením zákazník opět obdrží výrobek složený mnohdy i z plastových dílů, s membránovou klávesnicí atd. Naše řešení má plast jen na krycím plexi sklíčku zbytek je robustní svařenec z silných ocelových plechů. Zesílený indikátor nabízí za nižší cenu velmi vysokou odolnost. Výměný akumulátor je navíc snadno dostupný a lze jej poměrně levně měnit. Životnost kláves je v porovnání s foliovými téměř absolutní. Výhodou naší generálky je také levnější akumulátor se zvýšenou kapacitou